Skip to main content

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

2019 - 2020

Ганц бие эхчүүд

Монгол Улсын нийгмийн эмзэг бүлгийн нэг бол өрх толгойлсон эхчүүд юм. Гэр бүлээ ганцаараа тэжээх гэсэн тэмцэл, ажил эрхлэх боломж хомс байгааг анзаарч байна. Энэхүү шийдэл болгон бид амьдралын бэрхшээлтэй тулгарахад уян хатан хуваарь, энэрэнгүй баг болон бусад шаардлагатай дэмжлэгийг санал болгодог. Манай боловсон хүчин 86% эмэгтэйчүүдээс 40% нь өрх толгойлсон эхчүүдээс бүрддэг.

Бид өрх толгойлсон эцэг эхчүүдийг дэмжиж, эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Сайн сайхан байдал

Ажилчдынхаа сайн сайхан байдал нэн тэргүүний зорилт юм. Манай хамт олон орон сууц, эрүүл мэнд зэрэг үндсэн хэрэгцээг хангахад анхаарал хандуулахгүйгээр үйлчилгээнийхээ шилдэг ажлыг гүйцэтгэхийг бид хүсч байна. Ажилтнууд гамшгийн улмаас орон байраа алдах, санхүүгийн эх үүсвэр дутагдалтай байгаагаас эрүүл мэндийн асуудлаа хурцатгах тохиолдол манайд олон удаа гардаг. Ажилтнууд төвтэй компанийн хувьд бид эмнэлэгт эмчлүүлэх зардлыг төлж, орон байр хандивлаж, ажилчдаа хүнд хэцүү нөхцөлд дэмжиж ирсэн.

Бид ажилчдынхаа сайн сайхан байдалд зөвхөн ажлын байраар хязгаарлагдахгүй, хүний үндсэн хэрэгцээг бүрэн хангаж байх ёстой.

Сургалт & Хөгжил

Манай компани нь Training & Чадварлаг багш нар, мөн тухайн сэдвээр мэргэшсэн зочин багш нартай үе үе хөгжлийн хэлтэс. Манай ажлын байрны сургалт нь ажлын даалгаврыг аюулгүй, зохих ёсоор гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх сэдвийг хамарсан зориудаар боловсруулсан хичээлүүдийн куратор юм. Ажилчдаа цаашдаа амжилттай хувь хүн болгон хөгжүүлэхийн тулд санхүүгийн зөв төлөвлөлт, сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан, эрүүл амьдралын хэв маягийн талаар тогтмол хуралдаан зохион байгуулдаг.

Бид ажилчдаа үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх үүрэг хүлээнэ.

Цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд

Бид төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн брэндийг ашигладаш бөгөөд хамгийн бага ус, эрчим хүч, химийн хэрэглээний баталгаатай бүтээгдэхүүн дээр суурилдаг. 2019 онд байгаль орчинд ээлтэй, хоргүй цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн боловсруулах технологид анхдагч бүтээгдэхүүний брэндүүдийг сонгосон.

Бид байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг үргэлжлүүлэн ашиглахаа амлаж байна.

Цаасны хаягдал

Бид угаалгын өрөөний цаасан хаягдлыг багасгахыг уриалсан үйл ажиллагааны уриалгыг зохион байгууллаа. Төв оффис дээрээ бид албан тасалгааны цаасны хаягдлыг бууруулах зорилгоор дижитал харилцаа холбоог дэмжиж ажиллалаа. Бидний амжилттай хэрэгжүүлсэн зарим туршлагууд нь сургалтын материалыг цахим хэлбэрээр илгээх, тоон аргаар хатуу баримт солилцох, танилцуулах, идэвхитэй оролцоог дэмжих үүднээс ажилтныг цаасан дээр хамгийн бага хэрэглээг үнэлэх явдал байв.

Бид байгальд ээлтэй санаачлагуудаа өргөжүүлж, үр ашгийг хэмжих илүү боловсронгуй аргуудыг боловсруулж байна.

Ногоон хөгжил

Ухаа худагийн нүүрсний уурхай дахь кемпийн менежментийн байгууламжууддаа бид Ногоон хөгжлийн төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлсэн. Бидний гол ололт амжилтууд нь дараахь зүйл байв:

  • Нүүрстөрөгчийн ялгаралтыг бууруулахын тулд Гэр баазуудад нүүрс түлэхийг бүрэн зогсоосон
  • Жилд 80 мод мод тарих (манай 800 ажилчдын төлөөлөл болгон)
  • Хог хаягдлын төрөлжүүлэлт, 25%-иар өссөн
  • Хүнсний хаягдал 15%-иар буурсан