“Юнисервис Солюшн” ХХК-ийн хамт олон Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд  Цэвэр хоггүй орчинд амьдарцгаая уриан дор Сүхбаатар дүүргийн хот тохижилт, Эрүүл мэндийн нийгмийн хүрээлэнгийн газартай хамтран 2018.6.29 өдөр байгаль орчноо цэвэрлэх үйл ажиллагааг амжилттай зохион…