Дэлхийн хөгжлийг Монголд цогцлоох үйлсэд хувь нэмрээ оруулахыг хүсэж
буй хэн бүхэнд манай компаний үүд хаалга нээлттэй байх болно

Юнисервис солюшн ХХК

Улаанбаатар хотод ажиллах

Анкет бөглөх

Юнисервис солюшн ХХК

Өмнөговь аймаг дахь салбарт ажиллах

Анкет бөглөх

Та нээлттэй ажлын байр буланд байгаа тавигдсан шаардлагуудыг хангаж байна гэж үзвэл товч намтраа хаягаар ирүүлэх буюу онлайн анкет бөглөх боломжтой. Таны ажил хүссэн анкетыг хүлээн авахдаа бид үргэлж баяртай байх болно.

Танд амжилт хүсье!!!

Санамж:

Манай компани Таны ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээн авснаар ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй.Та анкетаа үнэн зөв, тодорхой, товчилсон үг хэрэглэлгүйгээр бүх асуултанд хариулан бөглөнө үү.

Ажилтан сонгох

үе шат

“Юнисервис солюшн” ХХК нь ажилтанг сонгон шалгаруулахдаа НЭЭЛТТЭЙ бодлого баримталдаг бөгөөд, ямагт шинийг эрэлхийлэгч, багаар ажиллах чадвартай,байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвар бүхий хэн бүхэнд ажил олгохдоо бид таатай байдаг.

 

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат:

 • I үе шат: Анкет бөглөх
 • II үе шат: Асуудал шийдвэрлэх чадварын тест авах
  (Тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагуудыг хангасан ажил горилогчдоос тестийн шалгалтыг заавал авна.)
 • III үе шат: Эхний шатны ярилцлага
  (Тестийн шалгалтанд тэнцсэн болон сонирхол татахуйц ажил горилогчдыг ярилцлаганд урина.)
 • IV үе шат: Дэлгэрэнгүй (мэргэжлийн) ярилцлага
  Эхний ярилцлаганд тэнцсэн ажил горилогчдоос мэргэжлийн ур чадварын болон бусад ур чадваруудыг нь шалгана. (ярилцлага, нэмэлт даалгавар)
 • V үе шат: Эцсийн шийдвэр гаргах үе шатууд багтана.